مهندس محمد ولی علاءالدینی

- عضو هیات مدیره و مدیر عامل
-
-تلفن تماس:43-88103842
- پست الکترونيک: alaeddini@satkab.comدکتر حمید رضا نمایی قاسمی


- رییس هیات مدیره

- پست الکترونيک: ghasemi@satkab.comدکتر حجت اله سوری

- نائب رییس هیات مدیره
- پست الکترونيک: souri@satkab.comمهندس داود عابدی

- عضو هیات مدیره
-
-تلفن تماس:88103844
- پست الکترونيک: abedi@satkab.comکلمه مورد نظر را وارد نماييد:

 
 
 
Copyright © 2009 Satkab. All rights reserved.