مدیرعامل ساتکاب در برنامه پایش اعلام کرد:

‌راه‌اندازی سیستم‌ پهبادی برای رصد کامل شبکه آب و برق کشور/ خرید تضمینی محصولات دانش‌بنیان حوزه آب و برق

‌راه‌اندازی سیستم‌ پهبادی برای رصد کامل شبکه آب و برق کشور/ خرید تضمینی محصولات دانش‌بنیان حوزه آب و برق
1398/11/22 02:08:31