مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران خبر داد:

نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه توسط متخصصان ایرانی تعمیر خواهد شد

نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه توسط متخصصان ایرانی تعمیر خواهد شد
1398/12/25 09:10:29