علاءالدینی در بازدید از گروه کارخانجات مپنا:

همکاری گسترده ساتکاب با گروه مپنا برای اجرای پروژه‌های بزرگ ملی/ حمایت جدی ساتکاب از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا در حوزه آب و برق

همکاری گسترده ساتکاب با گروه مپنا برای اجرای پروژه‌های بزرگ ملی/ حمایت جدی ساتکاب از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا در حوزه آب و برق
1398/08/13 01:21:24