سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با ساتکاب آنلاین:

تمامی شبکه‌های اصلی گیلان برق‌دار شده است/ کمتر از 2 درصد مشترکان استان با قطعی برق مواجه هستند/ 90 درصد خاموشی‌ها برطرف شده است

تمامی شبکه‌های اصلی گیلان برق‌دار شده است/ کمتر از 2 درصد مشترکان استان با قطعی برق مواجه هستند/ 90 درصد خاموشی‌ها برطرف شده است
1398/11/24 07:42:08