مدیرعامل شرکت ساتکاب خبر داد:

بومی‌سازی 50 کالای استراتژیک صنعت آب و برق توسط دانش‌بنیان‌ها

بومی‌سازی 50 کالای استراتژیک صنعت آب و برق توسط دانش‌بنیان‌ها
1398/12/26 09:02:55