معاون وزیر نیرو خبر داد:

آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت آب و برق در حال تدوین است

آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت آب و برق در حال تدوین است
1398/10/02 12:00:00