نایب‌رئیس هیئت‌مدیره ساتکاب اعلام کرد:

حمایت از دانش‌بنیان‌های صنعت آب و برق در راستای توسعه رقابت

حمایت از دانش‌بنیان‌های صنعت آب و برق در راستای توسعه رقابت
1398/12/13 10:58:41