وزير نيرو در حاشیه بازدید از کارخانه نوآوری آزادی عنوان کرد:

برقراری ارتباط مناسب میان وزارت نیرو با شرکت‌های دانش‌بنیان/ حمایت از حضور جوانان متخصص در بازار آب و برق کشورهای همسایه

برقراری ارتباط مناسب میان وزارت نیرو با شرکت‌های دانش‌بنیان/ حمایت از حضور جوانان متخصص در بازار آب و برق کشورهای همسایه
1398/10/10 02:59:38