بازدید وزیر نیرو از کارخانه نوآوری آزادی/ دعوت از استارتاپ‌ها برای ایده‌پردازی و مشارکت در طرح‌های صنعت آب و برق

بازدید وزیر نیرو از کارخانه نوآوری آزادی/ دعوت از استارتاپ‌ها برای ایده‌پردازی و مشارکت در طرح‌های صنعت آب و برق
1398/10/10 12:55:29