مدیرکل دفتر حمایت از ساخت داخل ساتکاب اعلام کرد:

ایجاد اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی در حوزه آب و برق/ شناسایی 660 شرکت دانش‌بنیان فعال در صنعت آب و برق

ایجاد اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی در حوزه آب و برق/ شناسایی 660 شرکت دانش‌بنیان فعال در صنعت آب و برق
1398/11/15 01:51:38