وزیر نیرو در حاشیه همایش نقش مناطق آزاد در توسعه همکاری‌های اقتصادی خبر داد:

40 كشور بزرگ در صف الحاق به پيمان اوراسيا/ چشم كشورهاي جهان به بازار آسياي مركزي و منطقه است

40 كشور بزرگ در صف الحاق به پيمان اوراسيا/ چشم كشورهاي جهان به بازار آسياي مركزي و منطقه است
1398/11/19 01:46:29