مدیرعامل ساتکاب خبر داد:

توان کامل ایران برای صادرات نیروگاه‌های گازی

 توان کامل ایران برای صادرات نیروگاه‌های گازی
1398/09/16 10:07:02